Novel Coronavirus (COVID-19) advisory information
(Japan National Tourism Organization)

สภาพภูมิอากาศในมิยางิ

ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือของโตเกียวประมาณ 300 กม. จังหวัดมิยางิมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นกว่าโตเกียว แต่ในภูมิภาคทางตอนเหนือของโทโฮคุแล้วนั้น จังหวัดนี้มีอากาศที่อบอุ่นที่สุด และด้วยฤดูร้อนที่เย็นสบายกับฤดูหนาวที่เต็มไปด้วยหิมะ หลายคนจึงกล่าวกันว่ามิยางิมีสภาพภูมิอากาศที่สบายและน่าอยู่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมิยางิมีภูมิประเทศที่หลากหลาย สภาพอากาศในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดนี้จึงแตกต่างกันอย่างมาก

เปรียบเทียบกับโตเกียว

 

อุณหภูมิเฉลี่ย

อุณหภูมิเฉลี่ย (สิงหาคม)

อุณหภูมิเฉลี่ย (มกราคม)

ปริมาณน้ำฝนตลอดทั้งปี

เซ็นได

13.5 °C

25.7 °C

2.4 °C

1209.0 mm

โตเกียว

16.4 °C

27.1 °C

6.1 °C

1779.0 mm

เซ็นได (2018, อุณหภูมิทั้งหมดเป็นหน่วยเซลเซียส)

 

อุณหภูมิเฉลี่ย

อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย

อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย

ปริมาณน้ำฝน

ปริมาณหิมะ

2018/1

1.4

12.2

-6.7

50

32

2018/2

1.4

11.4

-6

25.5

32

2018/3

7.5

22.2

-2

126.5

0

2018/4

12.5

29.9

3.8

37

0

2018/5

17

30.7

5.6

102.5

0

2018/6

20.3

32.2

11.5

100.5

0

2018/7

25.5

36.7

16.5

58.5

0

2018/8

24.9

37.3

15.7

272.5

0

2018/9

20.8

32.1

12.9

188.5

0

2018/10

16.5

29.3

8

68

0

2018/11

10.7

19.4

2.3

23.5

0

2018/12

4.3

17.2

-3.3

29

11

อิชิโนมากิในชายฝั่งซันริคุ (2018, อุณหภูมิทั้งหมดเป็นหน่วยเซลเซียส)

 

อุณหภูมิเฉลี่ย

อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย

อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย

ปริมาณน้ำฝน

ปริมาณหิมะ

2018/1

0.4

10.3

-7.8

44

31

2018/2

0.3

9.3

-6.5

15

16

2018/3

6.5

20.2

-3.6

115.5

1

2018/4

11.4

28.4

1.6

46

0

2018/5

15.5

28.4

6.2

122.5

0

2018/6

18.9

27.9

11.8

30

0

2018/7

24.2

35

15.7

33.5

0

2018/8

23.9

36.1

14.3

226.5

0

2018/9

20.2

27.8

12.5

158

0

2018/10

15.5

28.5

5.3

69.5

0

2018/11

9.3

18.3

0.2

31.5

0

2018/12

3

15.6

-4.1

37.5

6

หน้าหลัก แนะนำแผนการเดินทางสภาพภูมิอากาศในมิยางิ