ประภาวีร์ (วี)

กลับไปที่หน้าที่แล้ว

 • ประภาวีร์ (วี)

  นักเขียน

 • ประภาวีร์ (วี) กำลังเรียนปริญญาเอกสาขา Molecular and Regenerative Prosthodontics อยู่ที่ Tohoku university นอกเหนือจากการเรียนและทำวิจัยแล้ว เวลาว่างอันน้อยนิดที่เหลือนั้น วีจะใช้ไปกับการเติมพลังงานให้กับชีวิต โดยการออกท่องเที่ยวไปรอบๆภูมิภาคโทโฮคุ และสรรหาอาหารอร่อยๆ

  บทความที่เขียน

  ภูเขาคุริโคมะ

  ใบไม้เปลี่ยนสีที่ภูเขาคุริโคมะ

  Northern Miyagi