พื้นที่

แม้มิยางิจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่จังหวัดนี้ก็เต็มไปด้วยความหลากหลาย ที่นี่มีทั้งแนวชายฝั่งทอดยาวและภูเขากว้างใหญ่ ชุมชนในเมืองและชนบท พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยและวัดโบราณ ทั้งหมดแทบจะเคียงข้างกัน เพื่อแนะนำคุณให้รู้จักกับมิยางิ เราได้แบ่งพื้นที่ของจังหวัดออกเป็น 5 พื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงมิยางิอีกหนึ่งแห่ง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่แพ้กันในจังหวัดเพื่อนบ้านของเรา

หน้าหลัก พื้นที่