Novel Coronavirus (COVID-19) advisory information
(Japan National Tourism Organization)

ฤดูหนาว

แม้ว่าสภาพอากาศจะหนาวเย็นและมีหิมะหนาบนภูเขา ฤดูหนาวก็เป็นช่วงเวลาพิเศษที่มีทัศนียภาพแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากญี่ปุ่นตอนใต้ อาหารทะเลอยู่ในจุดที่ถึงขีดสุด กีฬาฤดูหนาวมีให้เลือกเล่นมากมาย และพิธีกรรมประจำฤดูหนาวก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แม้กระทั่งในเมือง