ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดมิยางิ

อัพเดตวันที่:2023.5.8

 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) หากท่านมีอาการไม่สบายขณะอยู่ในจังหวัด กรุณาปรึกษาศูนย์ข้อมูลการวินิจฉัยด้านล่าง

 

ศูนย์ข้อมูลการวินิจฉัย
มีการช่วยเหลือให้คำปรึกษาในภาษาต่างๆ โดยการให้บริการโทรศัพท์สามทางเพื่อการขอคำปรึกษาในภาษาต่างประเทศ
●เบอร์โทรศัพท์: 0120-056-203
●สามารถใช้บริการได้ 24 ชั่วโมง:ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (ตัวย่อ, ตัวเต็ม), ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส
●สามารถใช้บริการได้ในช่วงวันธรรมดาเวลา 8:30 ถึง 18:00 น. :ภาษาไทย, ภาษาเนปาล, ภาษาเวียดนาม, ภาษารัสเซีย, ภาษาตากาล็อก, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาฮินดี
※การขอใช้บริการโทรศัพท์สามทางอาจใช้เวลาหลายนาที ขณะกำลังต่อสายจะมีเสียงรอสายดัง

 

จากแนวทางของกรมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น หากมีอาการผิดปกติ ไกด์จะเป็นผู้แจ้งว่าต้องทำอย่างไรต่อไป กรุณาดูข้อมูลในเว็บไซต์ด้านล่าง
JNTO
Japan The official guide

https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html
 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่าง
เว็บไซต์ JNTO
https://www.japan.travel/en/practical-coronavirus-information/

เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

หน้าหลัก ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดมิยางิ