ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มายังจังหวัดมิยางิ

อัพเดตวันที่:2022.10.7

 

ขอความร่วมมือเพื่อป้องกันการติดต่อและการแพร่กระจายของโรคโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่

・กรุณาสวมหน้ากากอนามัยเมื่อพูดคุยกัน
・กรุณาเว้นระยะห่างกับผู้คนรอบข้าง
・กรุณาหมั่นล้างมือและฆ่าเชื้อโรคบนมือด้วยแอลกอฮอล์

 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่าง
เว็บไซต์ JNTO
https://www.japan.travel/en/practical-coronavirus-information/

เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข
https://www.c19.mhlw.go.jp/covid-19-ti.html

 

จากแนวทางของกรมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น หากมีอาการผิดปกติ ไกด์จะเป็นผู้แจ้งว่าต้องทำอย่างไรต่อไป กรุณาดูข้อมูลในเว็บไซต์ด้านล่าง
JNTO
Japan The official guide

https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html

 

ขณะนี้ ณ “ศูนย์ให้คำปรึกษาและวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่” ได้มีการใช้ระบบโทรศัพท์ 3 คู่สาย เพื่อรองรับการติดต่อขอคำปรึกษาด้วยภาษาต่างประเทศได้ในหลากหลายภาษา

เบอร์โทรศัพท์:022-398-9211
เวลาทำการ:ตลอด 24 ชั่วโมง
ภาษาอังกฤษ・ภาษาจีนตัวย่อ・ภาษาจีนตัวเต็ม・ภาษาเกาหลี・ภาษาสเปน・ภาษาโปรตุเกส 〔24 ชั่วโมง〕
ภาษาไทย・ภาษาเนปาล・ภาษาเวียดนาม・ภาษารัสเซีย・ภาษาตากาล็อก・ภาษาอินโดนีเซีย・ภาษาฮินดี
〔วันธรรมดาเวลา 8:30 น. ถึง 18:00 น. 〕
ระบบโทรศัพท์ 3 สาย อาจจะใช้เวลาต่อสายหลายนาที ในระหว่างนั้นจะมีเสียงรอสายดัง จนกว่าจะถึงเวลานั้นกรุณาระวังอย่าเพิ่งวางสายโทรศัพท์

หน้าหลัก ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มายังจังหวัดมิยางิ