ธันยพงศ์ กมลวราพิทักษ์

กลับไปที่หน้าที่แล้ว

  • ธันยพงศ์ กมลวราพิทักษ์

    บรรณาธิการ

  • เกิดและโตในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ธันยพงศ์เลือกที่จะมาศึกษาต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยโทโฮคุ ในปี 2016 หลังจากเรียนภาษาญี่ปุ่นตลอด 1 ปีก่อนหน้าที่โตเกียว ความแตกต่างระหว่างทั้งสองที่ทำให้เขาได้สัมผัสถึงความงดงามในแบบฉบับของโทโฮคุ และความอร่อยของลิ้นวัว