พื้นที่Sendai

SENDAI MEDIATHEQUE

せんだいメディアテーク | sendai mediatheque

ศูนย์กลางวัฒนธรรมในเซ็นได จากงานรากหญ้าถึงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย

Photo by sendai mediatheque

Photo by sendai mediatheque

Photo by sendai mediatheque

Photo by sendai mediatheque

  • ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก คุณโทโย อิโตะ sendai mediatheque คือผลงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยอันน่าทึ่งที่ได้กลายเป็นศูนย์กลางของงานวัฒนธรรมในเซ็นได อาคาร 7 ชั้นนี้เป็นที่ตั้งของห้องสมุดสาธารณะ ชั้นจัดแสดงงานนิทรรศการ โถงอเนกประสงค์ โรงภาพยนตร์ และอีกมากมาย ที่ชั้นหนึ่งเป็นที่ตั้งของ “คาเนอิริ” ร้านค้าประจำพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีงานฝีมือพื้นบ้านให้เลือกซื้อ ที่นี่มีงานอยู่ตลอด โปรดดูโฮมเพจภาษาญี่ปุ่นหากต้องการรายชื่องานนิทรรศการและกิจกรรมที่จัดอยู่ในขณะนี้และในอนาคต โปรเจ็กต์สะเทือนอารมณ์ที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้เป็นศูนย์กลางแห่งการรำลึกถึงเหตุการณ์ 3.11 ซึ่งเป็นบันทึกจากรากหญ้าของเหตุการณ์ภัยพิบัติในปี 2011

    WEBSITEhttps://www.smt.jp/en/

  • พื้นที่Sendai

รายละเอียด

ADDRESS

2-1 Kasugamachi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken 980-0821

ACCESS BY PUBLIC TRANSIT

โดยรถไฟใต้ดิน: เดิน 6 นาที จากสถานี Kotodai-Koen (รถไฟใต้ดินเซ็นได สาย Namboku)
โดยรถบัส: ที่ป้าย 14 Sendai Mediatheque (เส้นทางเดินรถ Loople Sendai) ดูตารางเวลาที่นี่

ADMISSION

ปกติเข้าชมฟรี (มีค่าเข้าชมในกรณีที่จัดนิทรรศการพิเศษ)

LANGUAGES

อังกฤษ

HANDICAP ACCESSIBLE

ใช่

HOURS

9:00–22:00

CLOSED DAYS

ทุกวันพฤหัสบดีที่สี่ของเดือน
ช่วงวันหยุดปีใหม่

PHONE

022-713-3171

หน้าหลัก SENDAI MEDIATHEQUE