Sanriku Coast

สถานีโอนากาวะ

女川駅 | Onagawa Station

สถานีรถไฟที่ออกแบบอย่างปราณีตที่มาพร้อมกับบ่อน้ำพุร้อน

Photo by เมืองโอนากาวะ

Photo by เมืองโอนากาวะ

  • เมื่อปี 2011 สถานีรถไฟโอนากาวะได้ถูกพังทลายเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่น 4 ปีต่อมา (ปี 2015) สถานีโอนากาวะจึงได้รับการเผยโฉมอาคารสถานีแห่งใหม่ ซึ่งอาคารแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกที่ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อก้องโลกอย่างชิเงะรุ บัน ภายในอาคารประกอบด้วยห้องพักผู้โดยสาร ร้านจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ดาดฟ้าสำหรับชมวิวอ่าว ไปจนถึงห้องแช่น้ำพุร้อน "ยุโปปโปะ" ในขณะที่หลังคาอาคารได้รับการออกแบบให้เหมือนปีกนกที่กำลังโผบิน เพื่อสื่อถึงคำอวยพรให้เมืองนี้มีอนาคตที่สดใส

    PRINT / PDF

  • Sanriku Coast

    Last Update  February 1, 2019

รายละเอียด

ที่อยู่

สถานีโอนากาวะ โอฮาระ โอนากาวะฮาม ะเมืองโอนากาวะ เขตโอชิกะ จังหวัดมิยางิ

การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ

ที่สถานีโอนากาวะ (สายอิชิโนมากิ)

ค่าเข้าชม

ฟรี

ภาษา

สื่อสารภาษาอังกฤษได้จำกัด

การเข้าถึงผู้พิการ

รองรับ

วันหยุด

ไม่มี

หน้าหลัก สถานีโอนากาวะ