Novel Coronavirus (COVID-19) advisory information
(Japan National Tourism Organization)

AreaSanriku Coast

สถานีโอนากาวะ

女川駅 | Onagawa Station

สถานีรถไฟที่ออกแบบอย่างปราณีตที่มาพร้อมกับบ่อน้ำพุร้อน

Photo by เมืองโอนากาวะ

Photo by เมืองโอนากาวะ

รายละเอียด

ที่อยู่

สถานีโอนากาวะ โอฮาระ โอนากาวะฮาม ะเมืองโอนากาวะ เขตโอชิกะ จังหวัดมิยางิ

การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ

ที่สถานีโอนากาวะ (สายอิชิโนมากิ)

ค่าเข้าชม

ฟรี

ภาษา

สื่อสารภาษาอังกฤษได้จำกัด

การเข้าถึงผู้พิการ

รองรับ

วันหยุด

ไม่มี

หน้าหลัก สถานีโอนากาวะ