AreaNorthern Miyagi

พิพิธภัณฑ์แห่งประสาทสัมผัส

感覚ミュージアム | Kankaku Museum

ประสบการณ์สำหรับประสาทสัมผัสทั้งห้า

Photo by Timur Kalininsky

Photo by Kankaku Museum

Photo by Timur Kalininsky

Photo by Timur Kalininsky

รายละเอียด

ที่อยู่

ชิโมกาวาระทาวน์ 100 เขตอิวาเดะยามะ เมืองโอซากิจังหวัดมิยางิ

การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ

เดิน 12 นาทีจากสถานีอิวาเดะยามะ (สายริคู-อีสต์)

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 600 เยน, นักเรียนชั้นม.ปลาย 300 เยน, นักเรียนชั้นม.ต้นและอนุบาล 250 เยน

บัตรเครดิต

ไม่รับ

ภาษา

สื่อสารภาษาอังกฤษได้จำกัด

การเข้าถึงผู้พิการ

ไม่รองรับ

เวลาทำการ

9:30–17:00

วันหยุด

วันจันทร์

โทรศัพท์

0229-72-5588