พื้นที่Northern Miyagi

พิพิธภัณฑ์ดาบจูบาจิ

中鉢美術館 | Chubachi Art Museum

พิพิธภัณฑ์จูบาจิ: ดาบญี่ปุ่นและประวัติศาสตร์

Photo by Monder Rehamnia

Photo by Chubachi Art Museum

Photo by Chubachi Art Museum

  • พิพิธภัณฑ์เอกชนนี้ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการพัฒนาดาบญี่ปุ่น โดยเน้นที่มรดกทางตอนเหนือของญี่ปุ่น ที่นี่จัดแสดงดาบมากกว่า 50 เล่ม โดยมีไฮไลท์อยู่ที่ดาบคาตานะ ทาจิ และทันโตะ ซึ่งมีมาตั้งแต่ยุคเฮอันจนถึงยุคมูโรมาจิ นอกจากนั้นแล้ว ที่นี่ยังมีการจัดแสดงดาบไอนุ (ชนพื้นเมืองของญี่ปุ่น) รวมถึงนิทรรศการที่เปิดให้สำรวจอิทธิพลของอาวุธจากต่างประเทศที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาดาบญี่ปุ่น

    โดยมีการจัดอบรมเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นและมารยาทการใช้ดาบญี่ปุ่นตลอดทั้งปี ในช่วงวันสุดสัปดาห์ คุณจูบาจิจะมาเป็นผู้นำเที่ยวฟรีด้วยตัวเอง

    WEBSITEhttp://chubachimuseum.client.jp/

  • พื้นที่Northern Miyagi

รายละเอียด

ADDRESS

Kamikawaramachi-7-6 Iwadeyama, Osaki, Miyagi-ken 989-6433

ACCESS BY PUBLIC TRANSIT

เดิน 1 นาที จากสถานี Yubikan (สาย Rikuu-East)

ADMISSION

500 เยน

CREDIT CARDS

ไม่รับ

LANGUAGES

ญี่ปุ่นเท่านั้น

HANDICAP ACCESSIBLE

ใช่

HOURS

มี.ค.-พ.ย. 9:00–17:00
ธ.ค.-ก.พ. 10:00–16:00

CLOSED DAYS

28 ธ.ค. - 3 ม.ค.

PHONE

0229-29-9833

หน้าหลัก พิพิธภัณฑ์ดาบจูบาจิ