Northern Miyagi

Sendai

ผักพื้นเมืองของมิยางิ

宮城の伝統野菜 | Traditional vegetables of Miyagi

ผักแสนอร่อย ที่มาพร้อมกับเรื่องราวอันน่าสนใจ

Photo by Miyagi Prefecture

 • จังหวัดมิยางิมีภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี ปริมาณหิมะน้อยเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นในโทโฮคุ และยังมีที่ราบเซนไดอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลมารวมกัน ในประเทศญี่ปุ่นจึงรู้จักที่นี่ในฐานะพื้นที่เกษตรกรรมที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยก่อน

  ผักที่เพาะปลูกบนที่ราบเซนไดมีชื่อเสียงเลื่องลือ โดยผักพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อในปัจจุบัน คือ ผักที่ปลูกในเมืองเซนไดและเมืองโทเมะ เช่น ต้นหอมโค้งเซนได ต้นหอมญี่ปุ่นอันมีเอกลักษณ์เ​ฉพาะนี้ ถูกเพาะปลูกอยู่ในย่านอะมะรุเมะ เขตอิวะคิริ เมืองเซนได ทำให้บางครั้งมันก็ถูกเรียกว่า “อะมะรุเมะเนะงิ หรือ ต้นหอมอะมะรุเมะ” ด้วย เหตุผลที่ต้นหอมโค้งงอ เป็นเพราะระดับน้ำใต้ดินในเขตอิวะคิริอยู่ในระดับสูง หากปลูกให้ตั้งตรงตามปกติจะส่งผลให้รากเน่าเสียได้ง่าย เกษตรกรในพื้นที่จึงดึงต้นหอมที่อยู่ระหว่างการเพาะปลูกออกมาครั้งหนึ่งก่อน แล้วนำกลับไปปลูกใหม่ในลักษณะที่ให้นอนราบเอียงประมาณ 25 ถึง 30 องศา ซึ่งจะทำให้รากไม่หยั่งลึกลงไปมาก รากจึงไม่เน่าเสีย

  นอกจากต้นหอมโค้งเซนไดแล้วยังมีผักพื้นเมืองขึ้นชื่ออื่นๆ เช่น ผักยูกินะเซนได ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำ “อาโอบะ เกี๊ยวซ่า” อาหารขึ้นชื่อของเมืองเซนได และผักกาดขาวเซนไดที่หวานกรอบ ในช่วงฤดหนาว ส่วนผักพื้นเมืองของโทเมะ มีผักเซเลอรีคันออนจิ, ผักอะระมะจินะ, และแตงนะเงะตะ เป็นต้น ผักพื้นเมืองแต่ละชนิด มีประวัติและเรื่องราวอันน่าสนใจ หากท่านใดสนใจสามารถลองค้นหาดูได้ และหากมีโอกาสมาเยือนมิยางิ ก็จะพบเห็นผักพื้นเมืองเหล่านี้ได้ที่ตลาดเช้าเซนได

  PRINT / PDF

 • Northern Miyagi

  Sendai

  Last Update  March 28, 2023

หน้าหลัก ผักพื้นเมืองของมิยางิ